สถาปัตยกรรมของ Android

รูปภาพ 1-1 : Layer ต่างๆของ Android OS
จากรูป 1-1 Android OS สามารถแบ่งได้เป็น 5 Section ใน 4 Layer
 1. Linux Kernel – เป็น kernel ที่ใช้สร้าง Android ประกอบด้วย Low-level device driver สำหรับองค์ประกอบทาง Hardware ต่างๆของอุปกรณ์ Android
 2. Libraries– มี Code ที่ให้ Feature หลักๆของ Android OS เช่น
  • SQLite library เพื่อให้ App สามารถเรียกใช้ในการเก็บข้อมูล
  • WebKit library ให้ function ในการทำ web browsing
 3. Android runtime– อยู่ layer เดียวกับ libraries ซึ่งตัว Android runtime จะให้
  1. Set ของ Core library : ให้ developer สามารถเขียน Android App โดยใช้ภาษา Java
  2. Dalvik virtual machine : ให้ Android App สามาถทำงานได้ใน process ของตน เป็น instance ของ Dalvik virtual machine (Android App ถูก compile เป็น Dalvik executable)
   • Dalvik เป็น VM ที่ถูกออกแบบโดยเฉพาะสำหรับ Android และถูก optimize สำหรับมือถือที่ใช้ battery ให้พลังงานที่มี memory และ CPU จำกัด
 4. Application framework -ความสามารถของ Android ที่ developer สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา App ได้
 5. Application – ติดอยู่กับอุปกรณ์ Android หรือใช้งาน เช่น โทรศัพท์,Browser,Contacts, App ที่ download และ install จาก market
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s